Leverantörer

Dieseko Group

Dieseko Group tillverkar de välkända hydrauliska vibrohejare ICE och PVE samt pålningsmaskiner från Woltman Piling Rigs och mudringspumpar fråan Bell Dredging Pumps

Bell muddringspumpar

Bell Dredging Pumps är mycket effektiva muddringspumpar som kan utrustas med olika huvuden för många olika typer av pumpmetoder

Grävmaskinsmonterad hydraulisk vibrohejare

Vibratorer för montering på grävmaskiner från ICE eller PVE ökar flexibiliteten och hastigheten i arbetet med fundamentering och anläggning.

Hydrauliska vibrohejare

En vibrator från PVE eller ICE används fritt upphängd i en kran. Kraften till en hydraulisk vibrator tillhandahålls från ett powerpack.

Woltman pålningsmaskin

Pålnings- och borrmaskiner ända ner till 30 tons egenvikt, exkl. hammar- och borrutrustning.