Bell muddringspumpar

Taggar: Dieseko Group se, Bell Dredging Pumps

Bell Dredging Pumps är mycket effektiva muddringspumpar som kan utrustas med olika huvuden för många olika typer av pumpmetoder

 • Bell pumpa i kanal
 • Bell Hitachi Amfibegrävmaskin Belgien
 • Bell Hitachi Amfibegrävmaskin Belgien
 • Bell sideponton
 • Bell amfibiegrävmaskin
 • Bell amfibiegrävmaskine
 • Bell amfibiegrävmaskin
 • Bell Double Cutter
 • Bell pumpa i kanal
 • Bell Hitachi Amfibegrävmaskin Belgien
 • Bell Hitachi Amfibegrävmaskin Belgien
 • Bell sideponton
 • Bell amfibiegrävmaskin
 • Bell amfibiegrävmaskine
 • Bell amfibiegrävmaskin
 • Bell Double Cutter
 • Bell pumpa i kanal

 • Bell Hitachi Amfibegrävmaskin Belgien

 • Bell Hitachi Amfibegrävmaskin Belgien

 • Bell sideponton

 • Bell amfibiegrävmaskin

 • Bell amfibiegrävmaskine

 • Bell amfibiegrävmaskin

 • Bell Double Cutter

Holländarna är experter på att lösa och övervinna problem i samband med utmaningarna att hålla lågt liggande områden torra och skydda dem mot de stigande havsnivåerna. Bell Dredging Pumps är specialister på att designa och producera lösningar till muddringspumpar som tål de tuffa förhållanden som ofta förekommer både till havs och på land.

Bells kompetensområden är främst amfibiegrävmaskiner, muddringshuvuden, kraftfulla pumpar, specialiserad muddringsutrustning samt styr- och övervakningsinstrument.

Bell producerade ursprungligen muddringspumpar med sughuvuden men har med tiden utökat sortimentet till att omfatta en komplett pumplösning bestående av pumpar, power packs och boosterstationer för att utöka räckvidden samt kompletta skärande muddringspumphuvuden. Utrustningen kan monteras på en amfibiegrävmaskin på upp till 45 ton och pråmar med A-bom.

 

Användning

 • Muddring
  • Miljö
  • Underhåll
 • Utvinning av sand och grus
 • Strandunderhåll
 • Hamnar
 • Vattendrag
 • Kanaler
 • Avspärrade områden/naturskyddsområden
 • Reningsanläggningar
 • Kraftverk

 Fördelar

 • Robust
 • Lätt att underhålla
 • Utförande
 • Kompakt
 • Många användningsområden
 • Lågt pris
 • Hög genomströmning
 • Flera sughuvuden

Video

Links