Hydrauliska vibrohejare

Taggar: Dieseko Group

En vibrator från PVE eller ICE används fritt upphängd i en kran. Kraften till en hydraulisk vibrator tillhandahålls från ett powerpack.

 • PVE 105M Vibratory Hammer
 • ICE 55NF Normal Frequency Vibratory Hammer
 • ICE 1412C Normal Frequency Vibratory Hammer 7711
 • ICE 32NF Normal Frequency Vibrator 004
 • PVE 24VM Vibratory Hammer With Variable Moment AAJ 1539
 • PVE 500M Normal Frequency Vibratory Hammer 08.33.39
 • PVE 500M Normal Frequency Vibratory Hammer
 • PVE 105M Vibratory Hammer 2
 • PVE 105M Vibratory Hammer
 • ICE 55NF Normal Frequency Vibratory Hammer
 • ICE 1412C Normal Frequency Vibratory Hammer 7711
 • ICE 32NF Normal Frequency Vibrator 004
 • PVE 24VM Vibratory Hammer With Variable Moment AAJ 1539
 • PVE 500M Normal Frequency Vibratory Hammer 08.33.39
 • PVE 500M Normal Frequency Vibratory Hammer
 • PVE 105M Vibratory Hammer 2
 • PVE 105M Vibratory Hammer

 • ICE 55NF Normal Frequency Vibratory Hammer

 • ICE 1412C Normal Frequency Vibratory Hammer 7711

 • ICE 32NF Normal Frequency Vibrator 004

 • PVE 24VM Vibratory Hammer With Variable Moment AAJ 1539

 • PVE 500M Normal Frequency Vibratory Hammer 08.33.39

 • PVE 500M Normal Frequency Vibratory Hammer

 • PVE 105M Vibratory Hammer 2

Dieseko tillverkar vibrohejare inom olika frekvensområden samt resonansfria för användning inom stadsbebyggelse. Utvecklingen går mot större modeller som uppfyller kraven för grundläggning med rör med större diametrar och bredare och tyngre järnspont.

Dieseko Group tillverkar de välkända ICE- och PVE-hydrauliska vibratorerna samt pålnings- och borrmaskiner och hydrauliska hammare från Woltman Piling and Drilling. Dieseko grundades 1974 och består av dotterbolagen ICE – International Construction Equipment, PVE – Piling & Vibro Equipment och Woltman Piling and Drilling Rigs.

Användning

 • Sätta och dra sponter och rör
 • Slå ner betong- och träpålar

Fördelar

 • Beprövad teknik i hög kvalitet
 • Lätt att underhålla
 • Avancerat styrsystem
 • Brett sortiment av klämmor och käftar

Video

Links