Entreprenad produkter - Plast

Plastspont

Plastspont

Plastspont från Pietrucha kan användas för hållbara och vattentäta spontväggar i myrar, sjöar eller hamnar

Läs mer ...

Geonät

Geonät

Pietrucha Geonät Polgrid används för markförstärkning och stabilisering av bärlagret vid anläggningsarbeten.

Läs mer ...