Plastspont

Taggar: Pietrucha

Plastspont från Pietrucha kan användas för hållbara och vattentäta spontväggar i myrar, sjöar eller hamnar

 • Pietrucha Plastic Sheet Piles Plastspuns Dige Arresoe
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Maribo 12
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Maribo 13
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Omoe 15
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Thuroe 11
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Vognsboelparken
 • Pietrucha Plastic Sheet Piles Plastspuns Blans Havn 03
 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Carnikava Latvia
 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Jlez Laskowice Poland
 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Latvia
 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Riga Latvia
 • Pietrucha Plastic Sheet Piles Plastspuns Dige Arresoe
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Maribo 12
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Maribo 13
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Omoe 15
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Thuroe 11
 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Vognsboelparken
 • Pietrucha Plastic Sheet Piles Plastspuns Blans Havn 03
 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Carnikava Latvia
 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Jlez Laskowice Poland
 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Latvia
 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Riga Latvia
 • Pietrucha Plastic Sheet Piles Plastspuns Dige Arresoe

 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Maribo 12

 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Maribo 13

 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Omoe 15

 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Thuroe 11

 • Plastic Sheet Piles Plastspuns Vognsboelparken

 • Pietrucha Plastic Sheet Piles Plastspuns Blans Havn 03

 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Carnikava Latvia

 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Jlez Laskowice Poland

 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Latvia

 • Pietrucha Plastic Sheetpiles Plastspuns Riga Latvia

Pietrucha är ett polskt företag som tillverkar specialiserade byggmaterial av plast.

Plastspont är tillverkade av hållbara material och innehåller inga giftiga ämnen. De är korrosionsbeständiga, UV-beständiga och ogenomträngliga för till exempel trämask. Plastspont kan sättas ner, vibreras, tryckas eller grävas ner. Som hjälp för nedsättningen av till exempel långa sponter kan man använda stödspont av metall som efter nedsättningen kan dras upp igen och återanvändas. Plastspont kan precis som järnspont säkras med jordspett och avslutas med hammare. Det finns också speciella hörnprofiler och medel för att göra anslutningarna mer vattentäta.

Använding

 • Hamnar, dammar, kanaler och vattendrag
 • Stabilisering
  • Dammar och vallar
  • Jordsluttningar
  • Diken
  • Vägar
 • Konstruktioner
  • Stödmurar
  • Stödväggar
 • Klimatskydd
  • Kustskydd och högvattenbarriärer
  • Återställande av natur
  • Grundvattenskydd
 • Inneslutning av föroreningar osv.

Fördelar

 • Livslängd på 50 år
 • Produceras huvudsakligen av återvunnen hård PVC (hård PVC = inga ftalater)
 • Finns i olika färger
 • Underhållsfria
 • Rostar inte
 • Angrips inte av saltvatten
 • Angrips inte av trämask
 • Är resistent mot de flesta kemikalier
 • Är lätt att bearbeta
 • Mycket lättare än stål och därför mer användarvänlig

Video

Links