Dan Smedien A/S

 • Dan Smedien Van
 • Dan Smedien Drone
 • Dan Smedien Drone
 • Dans Medien Truck
 • Dan Smedien Van
 • Dan Smedien Drone
 • Dan Smedien Drone
 • Dans Medien Truck
 • Dan Smedien Van

 • Dan Smedien Drone

 • Dan Smedien Drone

 • Dans Medien Truck

Dan Smedien A/S förvärvades 2018 av ägaren till Lesanco ApS, Torben Hammer. De två företagen är alltså systerbolag och har ett mycket nära samarbete. Dan Smedien A/S är att betrakta som Lesanco ApS auktoriserade verkstad. Lesanco ApS får sina maskiner servade och reparerade av Dan Smedien A/S, och kunder som köpt maskiner från Lesanco ApS rekommenderas att låta maskinerna servas och repareras av Dan Smedien A/S.

Dan Smedien A/S grundades som en traditionell smidesverkstad av Ole Andersen 1992. Med tiden, och särskilt efter Torben Hammers förvärv av företaget, har Dan Smedien A/S specialiserat sig på service och reparation av entreprenadmaskiner, särskilt inom mark- och anläggningsbranschen, och i synnerhet hydrauliska ICE och PVE spontvibratorer och powerpacks samt hydrauliska Junttan-hammare.

Auktoriserad Dieseko verkstad

Dan Smedien A/S är den enda Dieseko Group-auktoriserade verkstaden i Norden. Dan Smedien A/S har en stor verkstad och ett antal servicebilar som kör ut till kunderna.

 

 

Links