Geonät

Taggar: Pietrucha

Pietrucha Geonät Polgrid används för markförstärkning och stabilisering av bärlagret vid anläggningsarbeten.

 • Pietrucha Polgrid Install
 • Pietrucha Polgrid Install Existing Rail Reinforcement
 • Pietrucha Polgrid Install Rail Reinforcement
 • Pietrucha Polgrid Install Road
 • Pietrucha Polgrid Installation Acces Road Windpark Windmill Park
 • Pietrucha Polgrid Installation Road
 • Polgrid Installation
 • Embankments Polgrid
 • Polgrid Production
 • PolGrid BX
 • PolGrid UX
 • Pietrucha Polgrid Install
 • Pietrucha Polgrid Install Existing Rail Reinforcement
 • Pietrucha Polgrid Install Rail Reinforcement
 • Pietrucha Polgrid Install Road
 • Pietrucha Polgrid Installation Acces Road Windpark Windmill Park
 • Pietrucha Polgrid Installation Road
 • Polgrid Installation
 • Embankments Polgrid
 • Polgrid Production
 • PolGrid BX
 • PolGrid UX
 • Pietrucha Polgrid Install

 • Pietrucha Polgrid Install Existing Rail Reinforcement

 • Pietrucha Polgrid Install Rail Reinforcement

 • Pietrucha Polgrid Install Road

 • Pietrucha Polgrid Installation Acces Road Windpark Windmill Park

 • Pietrucha Polgrid Installation Road

 • Polgrid Installation

 • Embankments Polgrid

 • Polgrid Production

 • PolGrid BX

 • PolGrid UX

Pietrucha är ett polskt företag som tillverkar specialiserade byggmaterial av plast.

Pietruchas Polgrid framställs genom formning av PP- eller HDPE-plast i plattor med efterföljande mikroperforering och sprutning i två riktningar för att erhålla den önskade maskstorleken. Vid sträckningen orienteras den molekylära strukturen i polymeren axiellt vilket gör den extremt stark och formstabil. Vid användning av grusfyllning i en storlek som matchar geonätets maskor bildas en styv platta i bärlagret.


Användningsområden

 • Förstärkning av bärlager för vägar
 • Konstruktion av tillfälliga vägar
 • Konstruktion av skogsvägar och tillfartsvägar till vindkraftverk
 • Konstruktion av parkeringsplatser
 • Förstärkning av terrängen vid anläggningsarbeten och större byggnationer
 • Förstärkning av järnvägsbanor även på löst underlag


Polgrid finns också med icke-vävd geotextil, som kombinerar fördelarna med geonät och geotextilier i en produkt och ett arbetsflöde för ännu starkare konstruktioner.

Fördelar

 • Grusmängden kan reduceras upp till 40 % av den konventionella bärlagerstrukturen
 • Ökad lastbärande kapacitet i underlaget och motverkning av ojämna sättningar
 • Hög styrka i knutpunkterna förebygger skador under installationen
 • Hög styvhet i geonätet skyddar mot rörelser av fyllningsmaterialet under installationen och vid efterföljande användning
 • Minskning av totalkostnader
 • Minskning av installationstid
 • Ökad livslängd för installationen

Links